Privacy

Website: www.sportsandspices.be

Contactgegevens: eva@sportsandspices.be, +32 478/60.32.27

 

Bescherming van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Informatie in verband met de dienstverlening van Sports & Spices is beschikbaar via de website zonder dat je hier je persoonsgegevens voor moet verstrekken. Van zodra je gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Sports & Spices je persoonsgegevens. Sports & Spices hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door Sports & Spices, Koestraat 62A, 3270 Scherpenheuvel. Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Sports & Spices verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Persoonsgegevens die verwerkt worden door Sports & Spices

Hieronder vind je een overzicht  van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van een vragenlijst, in correspondentie en telefonisch

Daarnaast verwerkt Sports & Spices nog bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals medische en biometrische gegevens, om persoonlijk en medisch verantwoord trainings- en voedingsadvies te kunnen leveren.

Grondslag op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt worden

Sports & Spices verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Als onderdeel van een gezondheidscheck, inspanningstest of voedings- en trainingsbegeleiding.
  • Om contact met je op te nemen, indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Sports & Spices bewaart je persoonsgegevens in het kader van opvolging en vergelijking met vorige resultaten. Je persoonsgegevens worden voor niets anders ingezet.

Doorgifte aan derden

Sports & Spices geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Sports & Spices zal je hiervan ook telkens op de hoogte brengen. De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Om deze rechten uit te oefenen, stuur je een e-mail naar eva@sportsandspices.be. Er zal dan een afspraak worden gemaakt zodat je je kan legitimeren en kan aantonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Alle gegevens over surfgedrag kunnen door Sports & Spices herleid worden tot anonieme statistieken of logfiles. Ze worden echter in geen geval geanalyseerd op individueel of persoonlijk vlak. Sports & Spices geeft deze gegevens niet door aan andere organisaties.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.